2013 - Az önkormányzatok fizetésképtelenségi helyzete

Publicationes Doctorandum Juridicorum FORVM III. évfolyam, 35-47. o.
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária
Főszerkesztő
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar,
Szeged


Letöltés >>