2014 - Az 1881. évi LX. törvénycikk
 a végrehajtási eljárásról

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Lapja 2014/4., 88-96. o.
Budapest


Letöltés >>