2013 - Gondolatok bírósági végrehajtás rendszeréről

Jogelméleti Szemle
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Lapja, 
2013/1., 121-135. o.
Budapest


Letöltés >>