2014 - A bírósági végrehajtás
behajtás ellentétpárról


Jogelméleti Szemle
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Lapja 2014/2., 216-226. o.
Budapest


Letöltés >>