2011 - Vagyongazdálkodás (egyetemi jegyzet)

Budapesti Corvinus Egyetem
Robinco Kft., Budapest
Lektor: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka Ph.D
egyetemi docens, tanszékvezető,
Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Kar
Pénzügyi Jogi Tanszék